Skip to main content

Exclusief interview met CEO Réginald De Woot

Wat is het onderscheidend vermogen van Mr. Bricolage? “Nabijheid en duurzaamheid”, licht Réginald de Woot (CEO Mr. Bricolage België) toe. “Wij willen deel uitmaken van de Europese beweging naar duurzame handel en daarom heb ik een missie: deze ambitie op lokaal niveau omzetten, door dit enthousiasme over te brengen op de 45 Waalse winkels, op onze leden en op al hun belanghebbenden. Naar mijn mening zou duurzaamheid idealiter moeten overgaan in ‘kwaliteit’: zorgen voor consistente kwaliteit in alle procedures, zowel operationeel als op papier.”

Réginald de Woot: “Duurzaamheid is een plicht voor mij”

Focus op duurzaam ondernemen

Réginald de Woot is in topvorm: terwijl het alle hens aan dek is om een volgende lockdown op welke manier ook te voorkomen, mocht en kon deze editie van de herfstbeurs van Mr. Bricolage België toch nog plaatsvinden. Dé hamvraag voor het gesprek ligt voor de hand: wat is het onderscheidend vermogen voor het samenwerkingsmodel tussen de centrale, haar leden en leveranciers? En hoe vertaalt dat zich op dit ontmoetingsplatform?
“Het internationaal congres van Mr. Bricolage is net achter de rug. Raad eens wat het hoofdthema was? Frankrijk heeft al enkele jaren voorsprong op alle andere Europese landen op het vlak van ‘duurzaam ondernemen’ (in het Frans: Responsabilité Sociale des Entreprises, afgekort RSE; in het Engels Corporate Social Responsibility of CSR, red.). Mr. Bricolage heeft de ambitie om die overtuiging, met een uitgesproken leiderschap, concreet toe te passen in het vakgebied DIY-PRO. En dus heb ik niet alleen een missie maar een plicht om die visie, samen met mijn team, concreet om te zetten in België.”

Géén greenwashing

Het leiderschap van de Woot bij Mr. Bricolage België is al 17 jaar als volgt: charmant, analytisch en actiegedreven. Het zijn drie typerende en elkaar aanvullende kenmerken voor ‘management by example’. “Er wordt nogal veel geluld over het begrip duurzaam ondernemen. Greenwashing is echter niet aan mij besteed: onze groene verantwoordelijkheid wordt aangestuurd door onze bedrijfscultuur en -strategie: lokale saamhorigheid als multispecialist, waardoor we marktleider zijn in Wallonië. De term duurzaamheid wordt in onze organisatie nauw verbonden met het begrip ‘kwaliteit’. In dat perspectief wordt voortdurend ingezet op kwalitatieve (technische) vorming van onze winkelteams; onder meer om onze positionering DIY-PRO – met de bekende ‘Espace Pro-concepten’-  te verankeren. Zo ook met het verrassende aanbod van onze keukenafdeling K-Lita. De kwaliteit van dit assortiment positioneert ons ondertussen naast de echte retail-keukenexperts.”

Samenwerkingsmodel met leveranciers

“De pandemie heeft de unieke band tussen de leden, leveranciers en de centrale enkel versterkt. Op deze beursoppervlakte wordt dat opvallend uitgestraald met, laat het mij samenvatten in drie woorden: solidariteit, vertrouwen en begrip. Die woorden zijn vooral waarden, dus ook duurzame factoren voor de toekomst. Tijdens de pandemie – en dus nog steeds – hebben alle betrokkenen duidelijk gecommuniceerd, ontzettend veel begrip getoond en anticipatief, oplossingsgericht gehandeld, zonder enige vorm van agressie of eigenbelang. Die waardepatronen hebben op een natuurlijke wijze onze wederzijdse commerciële relatie naar een hoger niveau van ‘partnership’ getild. De prijs die wij voor Covid-19 hebben betaald, kunnen wij nu omarmen, want die solidariteit zal ons duurzaam beleid enkel ten goede komen voor de lange termijn.”

“De prijs die wij voor Covid-19 hebben betaald,
kunnen wij nu omarmen”

Franse producenten toonaangevend

“Het is opvallend hoe snel en accuraat een paar van onze leveranciers de RSE-uitdaging concreet vertaald hebben naar hun aanbod. Sta me toe om de business case ‘Far Tools’ toe te lichten: dit Franse (Tours, red.) bedrijf ontwikkelde in haar eigen R&D-centrum een schuurmachine die de mogelijkheid biedt om verschillende type oppervlakten te bewerken zonder toevoeging van water of chemische producten. Daarenboven is het gebrevetteerd toestel voorzien van een motor met variabele toerenteller en kan hetzelfde apparaat uitgerust worden met diverse toebehoren. RSE gaat verder dan het product; de verpakking verkleinen, verminderen, plastic verbannen, draagt bij tot duurzaam afvalbeheer. Net die innovaties van ‘ecovoorzieningen’ in het assortiment wenst Mr. Bricolage op een pedestal te zetten.”
De toon is gezet: de frisse wind komt uit Frankrijk en waait wellicht snel in onze contreien. Op DIY, Pro & Garden krijgen dergelijke schoolvoorbeelden binnenkort de verdiende aandacht.
Ciney, aan de voordeur van de Ardennen, ligt in de achtertuin van Prova, de centrale die de belangen behartigt van 45 trouwe leden. De jaarlijkse huisbeurs van Mr. Bricolage België vormde een unieke gelegenheid voor een diepgaand gesprek met het boegbeeld van de nummer vier in de Belgische retail. De huisbeurs bracht een zestigtal kernleveranciers samen met de inkoopteams uit de centrale en de winkelteams van de vereniging.

door Thierry Coeman