Skip to main content

Spaanse studie werpt licht op de zaak.

Klussers maken hun klussen niet altijd af. Een studie uit Spanje door de Home Improvement Influencer Mari Luz Santander en ManoMano ziet daar 7 grote redenen voor.

Samenwerking tussen Manomano en Bricoydeco

Home Improvement Influencer Mari Luz Santander lanceerde 6 jaar geleden haar eigen online communicatieplatform BricoyDeco, ook gekoppeld aan een eigen televisiekanaal. De dynamische Spaanse ingenieur informatica uit Valencia is bezeten door het klussen en creëert voortdurend waardevolle content voor een brede doelgroep van klussers (van hardcore DIY tot decoratie en design). Santander onderscheidt zich door haar aanpak en eigenhandige beheersing van tal van klustaken: alles wat zij publiceert, is eerst door haar eigen handen uitgetest. Ook is Mari Luz Santander nauw betrokken bij het communicatieteam van ManoMano – de bekende Franse e-commerce-operator die eveneens actief is in Spanje – voor wie zij als raadgeefster optreedt. Precies in het kader van die samenwerking bundelde Santander haar ervaringen in een werkdocument – samen, onder de noemer ‘Los 7 Errores de Bricolaje Mas Habituales‘ – dat duiding verstrekt waarom de Spaanse klusser zijn projecten niet altijd weet af te werken.

De 7 meest voorkomende remfactoren bij een klusproject.

Uit die bewuste studie van ManoMano blijkt overduidelijk dat klussen ‘booming business’ blijft, eveneens in Spanje: 40,1% van de bevraagden bevestigt dat hun uitgaven voor klusprojecten verder zal toenemen en zelfs verhogen, zodra de pandemie het opnieuw toelaat. Niettemin werd eveneens vastgesteld dat niet elk klusavontuur vlot verloopt, laat staan tot het bittere einde wordt afgehandeld … En daar zijn doorgaans redenen voor. Mari Luz Santander onderzocht het klustraject grondig, van droom tot uitvoering. Het resulteerde in de 7 beweegredenen die aanleiding geven tot het falen bij het klussen.

Geen beroep doen op een vakman.

Er zijn nogal wat klustaken die kennis, ervaring en zelfs expertise vereisen. In nogal wat gevallen worden projecten onbezonnen aangepakt tot het moment dat men letterlijk de man met de hamer tegenkomt: onder meer wanneer er structurele wijzigingen in het gebouw moeten worden voorzien (scheidingswanden of plafonds neerhalen, leidingen of elektrische bedradingen vervangen, een douchecel installeren, renovaties op grote hoogte uitvoeren: dakramen plaatsen, dakpannen vervangen).

Veiligheid boven alles.

Het blijkt nog steeds vanzelfsprekend … en toch gaan ontzettend veel enthousiaste klussers hier nog steeds in de fout: thuis blijkt een veilige haven te zijn, terwijl de risicofactor, zelfs bij eerder eenvoudige klustaken best wel verminderd wordt met extra beveiliging en beschermingsmiddelen zoals een veiligheidsbril, veiligheidsschoeisel, een filtermasker, een helm en doorgaans de betere werkkledij. Onderzoek toont duidelijk aan dat de meeste klusongevallen zich voordoen bij (onaangepast) gebruik van een ladder.

Wie zich mispakt aan goedkoop materiaal
scoort tweemaal negatief.

Goedkoop is duurkoop.

Klustaken starten meestal vanuit de doordachte beweegreden om kosten te besparen en dat siert de klusondernemer ten zeerste. Echter, bij ervaring zal diezelfde klusser snel tot de conclusie komen waarom een specifieke boormachine het dubbele kost van diegene die werd aangeprezen in een detailzaak die doorgaans geen doe-het-zelfmateriaal verkoopt … Wie zich mispakt aan goedkoop materiaal scoort tweemaal negatief: slecht materiaal leidt tot slecht resultaat. De beste prijs-kwaliteitsaankoop wordt nog steeds gekocht … met advies.

Betweterij.

Nogal wat klussers blijken koppig te werk te gaan. Doorbijten tot het bittere einde, al botst men op een muur. Dat terwijl er tal van hulpmiddelen ter beschikking zijn met advies: een klus-tv-kanaal, een (vak)blad, een getuigenis-demonstratie op social media. Elk klusproject verdient respect; vervolmaak vaardigheden door extra kennis en expertise te verwerven door hulp in te roepen.

Accuraatheid.

Meten is weten! Die regel geldt dubbel bij het klussen. Voor men begint te boren, te bevestigen, te zagen … aarzel niet om twee, zelfs drie keer alles na te kijken, af te meten. Klussen is doorgaans precisiewerk en net dat aspect leidt tot het betere resultaat … en niet enkel bij de neofiet.

Geduld.

De moeder van alle deugden. Neem de tijd en onderbreek nu en dan de klustaak niet enkel om te pauzeren … maar ook om te genieten van uw kunstwerk.
Klussen blijft zonder meer een van de mooiste vrijetijdsbestedingen en biedt daarenboven een van de grootste voldoeningen: van uw huis een thuis maken. De essentie van DIY!

Met dank aan Mari Luz Santander en Pascal Jacobs, Katoennatie